Zaměstnanci

 

Vedení školy:
ředitelka: Mgr. Renata Novotná reditel@zssuchdolkh.cz
zástupkyně ředitelky: RNDr. Ivana Novotná zastupce@zssuchdolkh.cz
ekonomka: Ing. Pavlína Vojtíšková pavlina.vojtiskova@zssuchdolkh.cz
Pedagogičtí pracovníci:
učitelka MŠ Dana Kratochvílová dana.kratochvilova@zssuchdolkh.cz
učitelka MŠ Bc. Petra Chroustovská petra.chroustovska@zssuchdolkh.cz
asistentka Věra Vokatá vera.vokata@zssuchdolkh.cz
1. třída, výchovný poradce Mgr. Hana Kopečková hana.kopeckova@zssuchdolkh.cz
2. třída Mgr. Eva Vyhnánková eva.vyhnankova@zssuchdolkh.cz
3. třída Mgr. Irena Potočková irena.potockova@zssuchdolkh.cz
4. třída Mgr. Ivana Pařezová ivana.parezova@zssuchdolkh.cz
5. třída Mgr. Ivana Drobková ivana.drobkova@zssuchdolkh.cz
6. třída Mgr. Jaromír Horký jaromir.horky@zssuchdolkh.cz
7. třída, speciální pedagog, koordinátor preventivního programu: Mgr. Radana Paštěková radana.pastekova@zssuchdolkh.cz
8. třída Mgr. Lucie Křečková lucie.kreckova@zssuchdolkh.cz
9. třída Mgr. Daniela Skopalová daniela.skopalova@zssuchdolkh.cz
koordinátor EVVO Ing. Jenny Brdičková jenny.brdickova@zssuchdolkh.cz
ICT koordinátor Mgr. Květoslava Štikovcová kvetoslava.stikovcova@zssuchdolkh.cz
Vyučující AJ Valentyna Homoliako valentyna.homoliako@zssuchdolkh.cz
asistent pedagoga: Pavla Havlínová
asistent pedagoga: Lenka Rytinová lenka.rytinova@zssuchdolkh.cz
asistent pedagoga,
vychovatelka ŠD:
Tereza Kokinová tereza.kokinova@zssuchdolkh.cz
asistent pedagoga: Martina Kozáková martina.kozakova@zssuchdolkh.cz
asistent pedagoga: Lucie Strnadová lucie.strnadova@zssuchdolkh.cz
asistent pedagoga: Ivana Vojáčková ivana.vojackova@zssuchdolkh.cz
vedoucí vychovatelka ŠD Bc. Dana Malá dana.mala@zssuchdolkh.cz
vychovatelka ŠD Jana Jarošová jana.jarosova@zssuchdolkh.cz
Nepedagogičtí pracovníci:
školník Pavel Salák
vedoucí ŠJ Martina Převrátilová jidelna@zssuchdolkh.cz
kuchař Jiří Drahoňovský
kuchař Aleš Bartoš
pomocné práce Vendula Hánělová
uklízečka Marcela Vágnerová
uklízečka Erika Hebrová
pracovnice obchodního provozu Natalia Kocourková