Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Sdružení rodičů

19.listopadu 2018  |  

Sdružení rodičů je občanským sdružením.

Je to dobrovolné sdružení rodičů a zákonných zástupců, kteří se zajímají o práci školy. Orgány sdružení jsou valná hromada, výbor a revizní komise.

Stanovy

Orgány spolku

Zápisy z jednání:

Zápis 20.11.2019


Mohlo by vás zajímat