Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Historie

18.listopadu 2018  |  
Počátky historie školy v Suchdole jsou zahaleny rouškou tajemství..... Nikdo přesně neví, kdy se v obci s vyučováním širších vrstev obyvatelstva začalo. Jisté však je, že z počátku bylo vzdělání určeno především vrstvám bohatým.
Jako první osoba pedagogicky působící v okolí Suchdola je v kronice jmenován vychovatel Jindřicha Voděradského na Dobřeni Jeroným Moravec, který v 16. století působil jako učitel v Kutné Hoře. V 18. století je jako panský vychovatel zmiňován pan Hynek Demuth, který pracoval v rodině Neumannů z Puchholze. Před třicetiletou válkou byla obec Suchdol přifařena k Vysoké. Při faře na Vysoké bývala i škola, ale obě brzy po válce zanikly.
První větší snahy o souvislou školní výuku souvisí s vládou Marie Terezie.  V roce 1760 byla zřízena studijní komise, která měla za úkol dohlížet na rozšíření školství. K roku 1719 je poprvé pro obec suchdolskou jmenován „kantor“. Byl jím Jakub Jan Veselý. Nakolik se zajímal o výuku dítek, nelze s určitostí říci, ale jistě byl „ředitelem“ kostelního zpěvu a hudby. Zemřel v roce 1735 a byl pochován v Bykáni. Od roku 1739 patří panství pánům z Puchholze. V této době někdy musela vzniknout v Suchdole škola. Nejčastěji je uváděn právě rok 1739, ale jako první učitel zde pracoval Jan Vorlíček v letech 1744 – 1753. V prvním poschodí č.p. 26 byla zřízena 1 třída a byt učitele.
Pravidelná výuka byla ale zahájena teprve v roce 1783 a v roce 1795 čítá obec Suchdol 92 školou povinných dětí, přičemž jich do školy chodilo v zimě jen 18 a přes léto 25. V roce 1815 byla pro školní účely zabrána celá budova č.p. 26. V přízemí vznikly dvě třídy a prvním poschodí dva byty pro učitele. V tomtéž roce nastoupil školní pomocník Antonín Švančar, pobyl v Suchdole pět let. Později byla škola přesunuta do budovy č.p. 5. V roce 1796 činily příjmy suchdolské farní školy 205 zl. 1 Kr. Původně byly k Suchdolu přiškoleny osady Bořetice, Miskovice, Mezholezy, Vysoká, Tuchotice, Dobřeň a Malenovice, ale již roku 1810 vznikla škola v Tuchoticích, kam byly později (1852) přiškoleny Mezholezy. V roce 1871 bylo obci Miskovice uděleno povolení pro jednotřídní školu, kde se s výukou začalo 25. května téhož roku. V roce 1873 byly Malenovice přiškoleny k Solopyskám.

Paměti městečka Suchdolu a vísky Vysoké u Hory Kutné – obecní kronika vedená Janem Hrdým, zámeckým kaplanem v Malešově.  V souvislosti s působením Jeronýma Moravce v Kutné Hoře je zde uváděn letopočet 1572.
Na místě první školy dnes stojí prodejna potravin ENAPO.
 

Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Vize školy
Vize školy
Kalendář akcí

Dnes je 29. února 2024
a svátek má Horymír.

Mediální partneři
Svoboda.info

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace
Adresa:Suchdol 6, Suchdol, 285 02
IČ:70989745
Ředitel školy:Mgr. Renata Novotná
E-mail:info@zssuchdolkh.cz
Web:https://www.zssuchdolkh.cz
ISDS:qitmssk
Zřizovatel:Obec Suchdol

Mapa