Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Historie

18.listopadu 2018  |  
Počátky historie školy v Suchdole jsou zahaleny rouškou tajemství..... Nikdo přesně neví, kdy se v obci s vyučováním širších vrstev obyvatelstva začalo. Jisté však je, že z počátku bylo vzdělání určeno především vrstvám bohatým.
Jako první osoba pedagogicky působící v okolí Suchdola je v kronice jmenován vychovatel Jindřicha Voděradského na Dobřeni Jeroným Moravec, který v 16. století působil jako učitel v Kutné Hoře. V 18. století je jako panský vychovatel zmiňován pan Hynek Demuth, který pracoval v rodině Neumannů z Puchholze. Před třicetiletou válkou byla obec Suchdol přifařena k Vysoké. Při faře na Vysoké bývala i škola, ale obě brzy po válce zanikly.
První větší snahy o souvislou školní výuku souvisí s vládou Marie Terezie.  V roce 1760 byla zřízena studijní komise, která měla za úkol dohlížet na rozšíření školství. K roku 1719 je poprvé pro obec suchdolskou jmenován „kantor“. Byl jím Jakub Jan Veselý. Nakolik se zajímal o výuku dítek, nelze s určitostí říci, ale jistě byl „ředitelem“ kostelního zpěvu a hudby. Zemřel v roce 1735 a byl pochován v Bykáni. Od roku 1739 patří panství pánům z Puchholze. V této době někdy musela vzniknout v Suchdole škola. Nejčastěji je uváděn právě rok 1739, ale jako první učitel zde pracoval Jan Vorlíček v letech 1744 – 1753. V prvním poschodí č.p. 26 byla zřízena 1 třída a byt učitele.
Pravidelná výuka byla ale zahájena teprve v roce 1783 a v roce 1795 čítá obec Suchdol 92 školou povinných dětí, přičemž jich do školy chodilo v zimě jen 18 a přes léto 25. V roce 1815 byla pro školní účely zabrána celá budova č.p. 26. V přízemí vznikly dvě třídy a prvním poschodí dva byty pro učitele. V tomtéž roce nastoupil školní pomocník Antonín Švančar, pobyl v Suchdole pět let. Později byla škola přesunuta do budovy č.p. 5. V roce 1796 činily příjmy suchdolské farní školy 205 zl. 1 Kr. Původně byly k Suchdolu přiškoleny osady Bořetice, Miskovice, Mezholezy, Vysoká, Tuchotice, Dobřeň a Malenovice, ale již roku 1810 vznikla škola v Tuchoticích, kam byly později (1852) přiškoleny Mezholezy. V roce 1871 bylo obci Miskovice uděleno povolení pro jednotřídní školu, kde se s výukou začalo 25. května téhož roku. V roce 1873 byly Malenovice přiškoleny k Solopyskám.

Paměti městečka Suchdolu a vísky Vysoké u Hory Kutné – obecní kronika vedená Janem Hrdým, zámeckým kaplanem v Malešově.  V souvislosti s působením Jeronýma Moravce v Kutné Hoře je zde uváděn letopočet 1572.
Na místě první školy dnes stojí prodejna potravin ENAPO.
 

Mohlo by vás zajímat