Úvod

Rozhodni se správně

SOŠ a SOU řemesel ve spolupráci s Eduzměnou připravila projekt Rozhodni se správně. Cílem akce je přiblížit deváťákům řemesla a obory a nechat je si jednotlivé činnosti vyzkoušet v reálném prostředí střední školy a pomoci jim tak třeba v rozhodování kam směřovat další kroky ve vzdělání. Jedná se o sérii odborně zaměřených kroužků vedených učiteli odborného výcviku ve spolupráci s jejich žáky.

Celkem je v nabídce 6 oborových zaměření:
Kroužek se zaměřením na kosmetické služby      8 žáků
Kroužek se zaměřením na gastronomii               10 žáků
Kroužek se zaměřením na zpracování dřeva        8 žáků
Kroužek se zaměřením na opracování kovu         8 žáků
Kroužek se zaměřením na elektrohrátky               8 žáků
Kroužek se zaměřením na ošetřovatelství a základy zdravovědy 10 žáků.

Každý z kroužků bude v rozsahu 3x 90 minut a kroužky se uskuteční v prostorách SOŠ a SOU řemesel. Realizace je naplánována v období říjen – prosinec 2022. Kroužky jsou pro žáky zcela zdarma.

2. ročník žákovského festivalu

Proběhl druhý ročník žákovského festivalu SUKOHRANÍ. Tentokrát s podtitulem „Jak se žije jinde“. Na fotografie se můžete podívat zde.

Doučování

Zapojili jsme se do NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – poskytujeme podporu dětem ohroženým školním neúspěchem z důvodů pandemie covidu.

Plakát k publicitě doučování

 

Nejdůležitější kontakty v případě uzavření školy:

Máte-li technické problémy s Bakalářem, s Moodle, s Office (či obecně s on-line komunikací) – kontaktujte Mgr. Štikovcovou: kvetoslava.stikovcova@zssuchdolkh.cz

Potřebujete-li pomoci v oblasti poradenství, speciálně pedagogické práce, nebo si třeba jen o problémech popovídat – kontaktujte Mgr. Paštěkovou: radana.pastekova@zssuchdolkh.cz