Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Celoroční družinová hra

13.září 2023  |   Stacionarni stranky  |   Mgr. Květoslava Štikovcová  |  

POJDME SPOLU ZA ZVÍŘÁTKY

Téměř každá část planety je oživena rozmanitou florou a faunou. Že nevíte, co je flora a fauna?
Fauna je cizí slovo. Česky to znamená všechny zvířata, co na naší planetě žijí. Patří sem savci, ptáci, ryby, plazy i hmyz. Až budete starší budete se o nich hodně učit v přírodovědě. My se zatím spokojíme jen s některými, o kterých se pokusíme v průběhu tohoto školního roku dozvědět něco málo víc. Zvířata máme všichni rádi, obdivujeme je, mazlíme se s nimi… Je dokázáno, že přítomnost zvířat ovlivňuje příznivě tělesný i duševní stav člověka. Můžeme si z nich brát příklad i pro náš život, pro naše jednání, chování i konání.
Flora pak jsou rostliny, květiny i stromy, které na naší Zemi rostou. Rostliny i živočichy najdeme všude. Na pevnině, v oceánech i ve vzduchu. Budeme poznávat některá vybraná zvířata, zkoumat jejich život, vlastnosti a poté porovnávat s povahou a dovednostmi lidí. Průvodkyní hrou nám bude sova Rozárka, bude nám dávat úkoly, vymýšlet aktivity, napovídat, a nakonec rozdávat peříčka za splněné aktivity.