SPORT2-info

Kroužek SPORTOVNÍ 2 je určen žákům druhého stupně. Bude probíhat ve středu 1x za 14 dní pod vedením pana učitele Horkého vždy od 14:00-15:00 hodin Za kroužek byl stanoven poplatek 250,- Kč/školní rok Přihláška do kroužku