Mirakulum

Dne 23.9. jsme společně s 1.tř.navštívili Mirakulum. Výukový program dětem přiblížil život v lese a ochranu přírody. Děti si na hracích prvcích, které jsou převážně ze dřeva, zapojily vlastní pohyb, sílu a také fantazii. Společný výlet jsme zakončili výborným obědem.