8. schůzka

Ve středu 2. března nám svítilo sluníčko, a tak jsme se vypravili prozkoumávat probouzející se přírodu. Naším cílem byly malé tůňky u rybníka v Sedlově. Cestou jsme pozorovali první jarní kytičky. Též jsme mohli vidět drobný hmyz, který vylezl ze svých zimních příbytků a vyhříval se na sluníčku.