POVĚST O GOLEMOVI

Žáci 5. třídy vhodně propojili výuku vlastivědy a českého jazyka. V hodinách vlastivědy se věnují období Rudolfa II. V hodinách českého jazyka si připomněli charakteristické znaky pověstí a pohádek. Co bylo cílem propojení? Byla to pověst O GOLEMOVI. Žáci se s pověstí seznámili, sehráli krátkou scénku o stvoření GOLEMA, sledovali krátké filmové zpracování pověsti. A na konec si GOLEMA nakreslili.