Nový školní rok

1.září žáci 5. třídy vykročili společně do nového školního roku vstříc dalším znalostem, vědomostem, ale především novým zážitkům. Plni odhodlání si chtějí tento školní rok užít s úsměvem na tváři.