Ježčí stezka

Minulý týden jsme společně s Podzimníčkem hledali cestu k ježčí mamince.

Ježeček byl totiž neposlušný a jednoho dne se mamince ztratil. Děti plnily na stezce různé úkoly, např. skákaly po jedné noze, určovaly mláďata, skákaly žabáky, zahrály si na hru Pravda nebo lež, měly určit nejstarší hudební nástroj, snažily se uhádnout postavičky z večerníčků,…

Všechny úkoly děti splnily na jedničku. Našly ježčí maminku, která hlídala sladký poklad.

Nakonec děti zazpívaly ježečkovi ukolébavku, aby se mu na zimu hezky usínalo.