Kroužky ve školním roce 2021/2022

Letos budeme od října otevírat kroužky:

Keramický – p.uč. Kopečková, P. uč. Skopalová

Environmentální (2. a 3. třída) – p. uč. Pařezová

Turistický – p. uč. Novotná, p. uč. Brdičková

Počítačový – pí. uč. Štikovcová

Šikovné ruce – pí. uč. Malá, p. uč. Paštěková

Sportovní – p. uč. Horký

Termíny a frekvenci konání jednotlivých kroužků sdělí vedoucí kroužku. Přihláška do kroužku zde.