Učíme se distančně

Spojujeme prvouku, kde si opakujeme roční období a měsíce v roce, a výtvarnou výchovu. Vytvářeli jsme hodiny s ročními obdobími a měsíci v roce, které patří do daných ročních období.

To se to učí samo!