Sportovní kroužek 2. stupeň

Náplní sportovního kroužku „Míčové hry“ jsou jak už název napovídá nejrůznější cvičení a hry s míčem. Budeme hrát jak tradiční hry (fotbal, házená, stolní tenis, atd.), tak i hry méně známé. Cílem kroužku bude nejen osvojení nových dovedností s míčem, ale hlavně zábava a potěšení ze hry a pohybu samotného. Kroužek je určen pro žáky 2. stupně.

Z hygienických důvodů (zákaz TV ) je kroužek dočasně pozastaven, jeho otevření závisí na epidemiologické situaci a nařízení kompetentních orgánů.