Základní škola a Mateřská škola Suchdol, okres Kutná Hora

Škola porozumění – cesta k lidskosti

Zápis do MŠ - 2. kolo

6.června 2024  |   Mgr. Květoslava Štikovcová  |  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024 - Druhé kolo

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se řídí § 34 zákona 561 / 2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon, v platném znění a koná se v období od 1. května 2024.

 

DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO MŠ SUCHDOL SE KONÁ 17. 6. 2024 od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ SUCHDOL

 

  • Děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31. srpna 2024 věku 5 let ( děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání ).
  • Děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci dle data narození, a to od nejstaršího.
  • Do naplnění kapacity děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci, které dosáhnou věku 3 let v období od 1. září 2024 do 31. prosince 2024.
  • Do naplnění kapacity nespádové děti.

 

PODKLADY K ZÁPISU

 

  • Žádost o přijetí do MŠ s potvrzením od lékaře o pravidelném očkování.
  • Rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

JAK ZÍSKAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

  • Možné ke stažení: zde
  • V papírové podobě lze vyzvednout přímo v mateřské škole v období od 6. června do 17. června 2024, vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

Mohlo by vás zajímat