6. třída

Rozvrh hodin 2018/2019

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M P F Čj TV ch TV d Inf Vo
Úterý Aj Čj M Z Vv Hv    
Středa M Aj Čj D P Vv    
Čtvrtek M Z Čj Aj TV ch TV ch    
Pátek D Čj Aj TV d  TV d    

 

 
 
1.2.3.4.5.6.7.8.  PoMPFČJTV chlTV dInfVO  ÚtAJČJMZVVHV    StMAJČJDPVV    ČtMZČJAJTV chlTV chl    PáDČJAJPČTV dTV d

Více zde: http://www.zssuchdolkh.cz/products/a6-trida/