Výlet osmá třída

07.06.2016 12:49

Žáci osmé třídy absolvovali třídenní výlet do Českého ráje. Byli jsme ubytováni v penzionu Podháj v Sedmihorkách. Je to krásné místo v blízkosti skalního města. První den hned po prohlídce nejbližšího okolí a přilehlého kempu jsme se vydali na hrad Valdštejn. Cestou jsme plnili různé úkoly a v závěru podle šifry v tajence  našli poklad. Cesta byla vedena zajímavě mimo turistické značky. Po prohlídce hradu jsme procházeli hlavní vyhlídkovou trasu Českého ráje, na vyhlídkách jsme hledali skály podle jejich jmen,určili jsme Maják, Kapelníka, Sfingu, Čertovu ruku. Došli jsme na Hrubou Skálu a odtud jsme se vraceli Myší dírou kolem Dračích skal přes lázně Sedmihorky, v současnosti bohužel opuštěné. Po večeři jsme se osvěžili v rybníku, občerstvili v místním kiosku a hráli hry až do tmy. Druhý den ráno jsme vyrazili do Turnova, tentokrát jsme po modré značce  procházeli mezi skalami, které jsme předchozí den pozorovali z vyhlídek. Naším cílem bylo muzeum Českého ráje. Zde jsme dostali pracovní listy a hledali české granáty, zkoušeli tvrdost minerálů, určovali naleziště drahých kamenů a vyzkoušeli jsme si, jak se z nich tvoří šperky. Po návratu jsme se vykoupali, povečeřeli báječné borůvkové knedlíky a zbývalo už jen balení, úklid a v pátek ráno jsme vyrazili domů. Počasí bylo příjemné, pršelo jen v noci a nikomu se nic nestalo. Doufám, že všem zůstanou krásné vzpomínky.