Tonda Obal

13.06.2013 10:14

 tonda

Jednalo se o výstavu na téma třídění a recyklace obalů, která byla doprovázena odborným výkladem a prezentací. Výklad byl vedený tak, aby byl srozumitelný pro danou věkovou skupinu posluchačů. Přednášející se obracel na děti s doplňujícími otázkami a zajišťoval si tak jejich pozornost. Nejednalo se tedy jen o strohou přednášku.

Výstava byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace zhruba odpovídající tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Žáci se dozvěděli proč třídit odpady, co se z nich vyrábí a nechyběly ani ukázky výrobků z recyklovaných materiálů. Děti si nakonec užily různé aktivity - puzzle, obří domino a další hry.