Školní výlet 6. třídy – STVOŘIDLA

08.06.2017 18:34

Ve čtvrtek 8. června se žáci 6. třídy vypravili na školní výlet do překrásného údolí řeky Sázavy. Autobusem a posléze vlakem cestovali do Smrčné, odkud pěšky pokračovali asi 4 km do kempu na Stvořidlech. Cestou obdivovali přírodu, prokázali své přírodovědné znalosti v poznávačce rostlin, orientovali se v mapě a turistických značkách. U Rodrigovy skály si připomněli významného spisovatele a skautského vedoucího Jaroslava Foglara – Jestřába.  V kempu poobědvali, vyzkoušeli prolézačky na dětském hřišti a samozřejmě vodu v řece. Po koupání si zahráli ringo, pohoupali se na provazovém mostě přes řeku a pak již vláčkem cestovali zpět domů. Obrovský úspěch zaznamenaly „párty nudle“, které si děti nakoupily na zastávce ve Zruči nad Sázavou.