Přírodovědný klokan

18.10.2016 14:36

V minulém týdnu se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, zahrnující přehled z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Žáci odpovídali na 24 testových otázek, přičemž volili vždy jednu z možných pěti odpovědí. Nejlepších výsledků dosáhli Eliška Kroupová a Natálie Ladrová z 9. třídy a Jan Mikyna z 8. třídy. Znalosti, které žáci prokázali, jsou na dobré úrovni, mnohým se však trošku „vymstila“ nesprávně zvolená taktika a to, že málo sledují rozhlasové či televizi zpravodajství.