1. třída 

Rozvrh hodin 2018/2019

 
  1. 2. 3. 4.
Pondělí Čj M Tv Čj
Úterý Čj M Čj Hv
Středa Čj M Pr
Čtvrtek Čj M Čj Vv
Pátek Aj Čj Pr Tv