Výchovný poradce

Každý pátek od 11.00.do 12.00 hodin jsou konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Hany Kopečkové. Pokud Vám konzultační hodiny nevyhovují, zavolejte a lze domluvit konzultaci v době, která bude klientovi vyhovovat.

 

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště Kutná Hora

Jakubská 83

284 01 Kutná Hora

telefonické spojení: 327 311 362, 731 417 146

 od 1. 9. 2013  PPP v Kutné Hoře poskytuje a nabízí tyto služby:

  • individuální nebo skupinová práce s dětmi
  • odborné konzultace v oblasti kariérového poradenství
  • zjišťování předpokladů pro další profesní orientaci – profi test
  • psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • pomoc dětem s poruchami učení, chování, pozornosti – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD, LMD,…

Má Vaše dítě problémy s pochopením učiva, pracuje pomalejším tempem, potřebuje doma více docvičovat a procvičovat?

Doporučujeme tyto internetové stránky www.skolakov.cz, www.vcelka.cz, www.dyscentrum.org, www.agendaweb.org. Zde najdete inspiraci a mnoho příkladů a úloh na procvičování.