Speciální pedagog

Mgr. Radana Paštěková

Náplň práce speciálního pedagoga

  • Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogická diagnostika, diagnostika čtení, psaní, počítání, zrakového a sluchového vnímání a paměti, prostorové orientace, řeči, pozornosti.
  • Péče o žáky integrované, vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky.
  • Pedagogická intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Výuka předmětů speciálně-pedagogické péče-individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky-probíhá v průběhu dopoledního vyučování.
  • Tvorba a plán pedagogické podpory.
  • Speciální kompenzační pomůcky a didaktické materiály.
  • Konzultace s rodiči i učiteli.
  • Spolupráce s PPP-SPC při realizaci jejich doporučení.
  • Poskytování psychologických služeb.
  • Poskytování logopedické péče v MŠ i ZŠ.

Logopedická péče a řečová výchova

Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami(vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační) probíhá letošní školní rok v nové učebně, se školním spec. pedagogem Mgr. Radanou Paštěkovou.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána