Sdružení rodičů

Sdružení rodičů je občanským sdružením.

Je to dobrovolné sdružení rodičů a zákonných zástupců, kteří se zajímají o práci školy. Orgány sdružení jsou valná hromada, výbor a revizní komise.

Stanovy

Orgány spolku

Zápisy z jednání:

Zápis_ze_schůze_20.11.2019