Mimoškolní aktivity

Zájmové útvary na ZŠ Suchdol 2022/2023

   

zkratka

 

pondělí

 

úterý

 

středa

 

čtvrtek

 

vedoucí

 

cena

KERAMIKA  – SK

2.- 9.třída

 

KER1

13,30 – 15,00  

SK

80 Kč/lekce (materiál)

150 Kč 10. – 12.měsíc

300 Kč 1. –  6.měsíc

KERAMIKA – KO

1. – 3.třída

 

KER2

13,00 – 14,30  

KO

80 Kč/lekce (materiál)

150 Kč 10. – 12.měsíc

300 Kč 1. – 6.měsíc

SPORTOVNÍ

1.stupeň

 

SP1

1 x za 14 dní

1.- 2.tř. 12 – 13,00

3.- 5.tř. 13 – 14,00

 

JH

Celý školní rok

250 Kč

SPORTOVNÍ

2.stupeň

 

SP2

1 x za 14 dní

14,00 – 15,00

  Celý školní rok

250 Kč

DRAMATICKÝ

2. – 5.třída

DRAM 13,00 – 14,00  

KO,VY,LS

Celý školní rok

300 Kč

POČÍTAČE

4. – 6.třída

 

POČ

13,45 – 14,30  

ŠT

Celý školní rok

300 Kč

TVOŘIVÉ RUCE

1.stupeň

 

TVOŘ

13,00 – 14,00  

MA, RP

Celý školní rok

300 Kč

VAŘENÍ

2.stupeň

VAŘ 13,30-15,00  

RY

Celý školní rok

300 Kč

TURISTICKÝ

5. – 9.třída

TUR

 

nepravidelně

1 x za měsíc

 

NO, BR

bezplatný
VĚDA NÁS BAVÍ

7 – 12 let

VĚD 13,00 – 14,00   1500 Kč/14 lekcí
MEDIÁLNÍ

2.stupeň

MED 14,00 – 15,00 LK 850 Kč/10 lekcí