Beseda

V pátek žáci 4. a 5. třídy besedovali s Mgr. Evou Prokšovou na téma Ukrajina. Beseda se nesla v duchu zajímavého, poutavého a vzájemného sdělování informací nejen o současných událostech. Vzhledem k tomu, že Eva v této zemi působila, přiblížila dětem i zcela běžný život tamějších obyvatel.