Den naruby

Ve dnech 2.- 3.6. jsme měli „Dny naruby“. Děti si připravily pro své spolužáky učení a předstoupily před žáky, vedli hodinu, vysvětlovaly, zkoušely, testovaly pozornost a přinesly spolužákům mnoho zajímavých informací. Den se moc povedl a žáci se svědomitě na výuku přichystali.