První keramika

HURÁ   KERAMIKA ZAČALA.!!! Scházíme se na kroužku pouze žáci druhé třídy, jedna stejná skupina- dopoledne v lavicích a v pondělí odpoledne v keramické dílně. Tvořili jsme adventní věnce.

Keramický kroužek

Nejen práce ve třídách má vynucenou přestávku, ale i keramická dílna zůstává prázdná. Velikonoční zajíci čekají na vypálení a my všichni už se těšíme, až se život všech vrátí k běžnému režimu.