Informace

Odhlašování a přihlašování obědů:

Elektronicky na e-jídelníčku den předem do 17h.

Téhož dne 6h-7:30h telefonicky (paní Převrátilová 702 186 750 nebo 777 023 504, email: jidelna@zssuchdolkh.cz)

V první den nemoci žáka si mohou jeho rodiče oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11-11:15h. Pokrm se musí zkonzumovat nejdéle 4h po výdeji. Za případné problémy způsobené přepravou a špatným skladováním odnesených jídel nenese ŠJ odpovědnost.

NEODHLÁŠENÝ A NEODEBRANÝ OBĚD JE STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁN!!

 

Stravné se platí vždy na měsíc dopředu tzn. na leden bude provedena platba v prosinci, nejpozději vždy do 17 v měsíci.

Na všechny prázdniny a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen. O částku platby za odhlášené obědy se snižuje záloha na další stravování.

Stravné cizích strávníků se platí vždy koncem daného měsíce.

Doba výdeje obědů-stravování ve školní jídelně(žáci a zaměstnanci)  11:15-13:25h

Výdej obědů do vlastních nádob, cizí strávníci: od 10:50-11:15h

 

Způsob platby

Udělením souhlasu s inkasem vždy k  17. v měsíci na účet 50016-441733349/0800, variabilní symbol na kartě strávníka. Inkaso je nutné nastavit na 1000,-Kč (pokud je platba za dvě děti tak 2000,-Kč). Inkaso se strhává vždy na měsíc dopředu (v září za říjen).

V hotovosti v kanceláři ŠJ nejpozději poslední týden v měsíci.

 

Ceník stravného

Děti MŠ do 6 let věku

ranní svačina včetně pitného režimu 9,-Kč

odpolední svačina včetně pitného režimu 9,-Kč

oběd včetně pitného režimu 25,-Kč

Děti MŠ které dosáhnou 6 let do 31.8. (daného roku)

ranní svačina včetně pitného režimu 9,-Kč

odpolední svačina včetně pitného režimu 9,-Kč

oběd včetně pitného režimu 27,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci ZŠ zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku pro danou skupinu.

Žáci 6-10 let  30,-Kč

Žáci 11-14 let 32,-Kč

Žáci 15 a více (dovršení 15let kdykoliv během školní roku) 34,-Kč

Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., přičemž se za školní rok považuje období od 1.9 v daném roce do 31.8 následujícího kalendářního roku.

 

Školní svačina  15,- Kč

 

Doplňková činnost

Cizí dotovaní strávníci  50,- Kč

Cizí strávníci  75,-Kč

 

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti (20.4.-.28.4.2022)

Žáci

Cizí strávníci