Informace

Odhlašování a přihlašování obědů:

Elektronicky na e-jídelníčku den předem do 17 h.

Téhož dne 6 h-7:30 h telefonicky (paní Převrátilová 702 186 750 nebo 777 023 504, email: jidelna@zssuchdolkh.cz)

V první den nemoci žáka si mohou jeho rodiče oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11-11:15h. Pokrm se musí zkonzumovat nejdéle 4h po výdeji. Za případné problémy způsobené přepravou a špatným skladováním odnesených jídel nenese ŠJ odpovědnost.

NEODHLÁŠENÝ A NEODEBRANÝ OBĚD JE STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁN!!

 

Stravné se platí vždy na měsíc dopředu tzn. na leden bude provedena platba v prosinci, nejpozději vždy do 17 v měsíci.

Na všechny prázdniny a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen. O částku platby za odhlášené obědy se snižuje záloha na další stravování.

Stravné cizích strávníků se platí vždy koncem daného měsíce.

Doba výdeje obědů-stravování ve školní jídelně (žáci a zaměstnanci)  11:15-13:25 h

Výdej obědů do vlastních nádob, cizí strávníci: od 10:50-11:15h

 

Způsob platby

Udělením souhlasu s inkasem vždy k  17. v měsíci na účet 50016-441733349/0800, variabilní symbol na kartě strávníka. Inkaso je nutné nastavit na 1000,-Kč (pokud je platba za dvě děti tak 2000,-Kč). Inkaso se strhává vždy na měsíc dopředu (v září za říjen).

V hotovosti v kanceláři ŠJ nejpozději poslední týden v měsíci.

Stravné od 1.9.2022

Mateřská škola:

věkové kategorie popis původní cena cena od 1.9. 2022 celodenní
3-6 let ranní svačina *) 9,- Kč 11,- Kč 50,- Kč
oběd *) 9,- Kč 11,- Kč
odpolední svačina *) 25,- Kč 28,- Kč
7 let ranní svačina *) 9,- Kč 11,- Kč 53,- Kč
oběd *) 9,- Kč 11,- Kč
odpolední svačina *) 27,- Kč 31,- Kč

*) včetně pitného režimu

 

Základní škola:

popis věkové kategorie původní cena nová cena
školní svačina všichni žáci 18,- Kč 19,- Kč
oběd 6-10 let 30,- Kč 35,- Kč
11 – 14 let 32,- Kč 37,- Kč
15 a více let **) 34,- Kč 39,- Kč

**) dovršení kdykoliv během školního roku

 

Cizí strávníci:

dotovaní 75,- Kč
nedotovaní 95,- Kč

Ceník ke stažení:

 

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti (20.4.-.28.4.2022)

Žáci

Cizí strávníci