Informace

Informace pro rodiče – ŠKOLNÍ DRUŽINA

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 • řádně vyplnit přihlášku
 • čas může být orientační
 • v přihlášce musí být uvedeno, kdo může vaše dítě z družiny vyzvednout
 • v případě změny je třeba vyplnit formulář uvolnění z ŠD
 • změny nelze učinit prostřednictvím telefonu, SMS zprávy ani zprávou na Messengeru

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:

 • úplata se hradí v hotovosti, a to za kalendářní pololetí
 • pro školní rok 2022/23 je stanovena 150 Kč/ měsíc

PŘÍSPĚVKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA JEDNO POLOLETÍ:

 • 1x šťáva
 • 1x krabička kapesníků
 • 1x balíček bonbonů¨
 • 2x tuhé lepidlo Herkules (podepsané)

ŠKOLNÍ FOND:

 • do školního fondu vybíráme 300 Kč
 • peníze budou sloužit na školní představení, popřípadě výlet.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 • děti je vhodné vyzvedávat do 13:00 hodin a dále až od 15:00 hodin
 • v době mezi 13:00 – 15:00 hodinou probíhá řízená činnost

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 • pondělí–středa do 16:30 hod.
 • čtvrtek–pátek do 16:00 hod

DOPORUČENÍ:

 • vybavte dítě věcmi na převlečení do ŠD, děti si hrají na koberci, chodíme ven, provádíme výtvarné činnosti. Odpadnou obavy, že se ušpiní.
 • do družiny nenosíme cenné věci ani drahé hračky. Za ztrátu a poškození neručíme.
 • během pobytu v ŠD není dovoleno používat mobilní telefony

 

Ikona

Školní vzdělávací program ŠD 407.54 KB 57 downloads

...
Ikona

Řád školní družiny 175.39 KB 41 downloads

...
Ikona

Pravidla chování ve ŠD 154.96 KB 3 downloads

...
Ikona

Přihláška do družiny 129.65 KB 27 downloads

...
Ikona

Ukončení docházky ŠD 83.21 KB 3 downloads

...
Ikona

Uvolnění ze ŠD 73.39 KB 19 downloads

...
Ikona

Tématický plán ŠD 22-23 1.30 MB 7 downloads

...
Ikona

Plán ŠD 3 oddělení 750.04 KB 5 downloads

...