Masopust

V rámci předmětů umění a kultura, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a hudební výchovy jsme dlouhodobě pracovali s tématem Masopust. Vyvrcholení společné práce a za pomoci rodičů jsme uspořádali 16.2. na Masopustní úterý malý průvod masek.  

Karneval

Tento týden máme velký bál, hurá je tu karneval!  Zábavu, legraci, překvapení, soutěže a odměny, tak si děti užily maškarní týden. Každý den jsme všichni dokázali naší mateřskou školu proměnit v pohádkovou říši.