Projekt – Společenstva

V hodinách prvouky jsme dokončili téma – Živá a neživá příroda a zakončili jsme vše projektem Společenstva. V hodinách prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností děti vytvořily obrazy společenstev a ty nyní zdobí chodbu naší školy.