7. schůzka

Ve středu 9. února nám počasí docela přálo. Sluníčko sice nesvítilo, ale i tak jsme se vydali do přírody. Naším cílem bylo hledat jaro. Před samotným výšlapem jsme se seznámili s prvními jarními kytičkami, které bychom mohli vidět i pod sněhem. Byli jsme zvědaví, zda je opravdu na některé zahrádce uvidíme. Zda bylo naše putování úspěšné, je patrné z fotek.