Příprava projektu

Žáci 5. třídy pilně pracují na přípravách celoškolního projektu na téma „ZEMĚ EVROPY“.