Knihovna Suchdol

V rámci hodiny čtení jsme navštívili knihovnu v Suchdole a půjčili jsme si knížky.