Cesta za skřítkem Podzimníčkem

Dnes se děti vydaly na cestu za skřítkem Podzimníčkem s očekáváním, co jim skřítek připravil. Cestou děti plnily od skřítka zadané úkoly, na konci na ně čekala odměna. Na oplátku děti Podzimníčkovi vyzdobily školku a před ní namalovaly hezké obrázky.

Cílem této vzdělávací části je obeznámit děti s přírodními materiály a zasvětit je do období podzimu prostřednictvím všech metodik – výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy. Po celou dobu aktivity motivujeme skřítkem Podzimníčkem.

Dana Kratochvílová