Školní kolo matematického klokana 21

V minulém týdnu jsme se i za ztížených podmínek účastnili tradiční soutěže Matematický klokan.

V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhé a třetí třídy. Zapojilo se 19. dětí a mezi nejlepší řešitele patří Františka BalánováDominik Sedláček z druhé třídy, Šťastná Nicol, Dvořák Filip a Šindelář Dan ze třetí třídy.

V kategorii Klokánek soutěžilo 19. žáků ze čtvrté a páté třídy. Nejlepšími řešitelkami se staly Stella BalánováMichaela Landová ze čtvrté třídy a Adélka Bartošová z páté třídy.

Šestá a sedmá třída se utkaly v kategorii Benjamin. V této kategorii soutěžilo 16 žáků a žákyň. Nejlepšími řešiteli letošního ročníku se stali Lesák Josef, Matoušková Veronika a Novotná Laura, všichni ze šesté třídy.

Kategorie kadet přinesla náročné počítání nejstarším žákům z osmé a deváté třídy. Do soutěže se zapojilo 15 žáků a nejlepšími řešitelkami se staly Viktorie FrydrychováKateřina Matoušů z 9. třídy a Denisa Krásná z osmé třídy. Vítězům gratulujeme, všem ostatním děkujeme za účast, je prima, že i v těchto „polních“ podmínkách se zúčastnilo tolik soutěžících.