Partnerská škola TALENTIFY-ME

Stali jsme se partnerskou školou projektu TALENTIFY-ME.

O co se jedná?

Jedná se o projekt podpory výuky mezi žáky navzájem. Je všeobecně známo, že děti mají svůj vlastní “jazyk” a že v mnohých případech učivo mnohem snáze pochopí od spolužáků než od nás dospěláků – ať už jsme odborníci či lajci.

Původní myšlenka vzešla z Rakouska, kde byla ověřena na mnoha školách. Pracuje na principu vzájemného sdílení se. Jednoduše platforma TALENTIFY – ME poskytuje prostor pro virtuální setkávání a jakousi databázi těch, kdo pomoc s konkrétním problémem potřebují a kdo tuto pomoc nabízí.

Je to zcela bezpečné?

Ano, je. Do projektu se registrují školy ověřené na základě školského rejstříku. Tyto školy pak žákům – doučovaným či školitelům – umožní přidělením konkrétního klíče  registraci. Tímto krokem je zajištěno, aby se do systému nedostávali lidé, kteří by mohli mít nekalé zájmy. Samostatná registrace je umožněna žákům starším 13 let (tedy 7. třída a starší), mladší děti registrují rodiče.

Jak se registrovat?

Máte-li zájem vyzkoušet tuto podporu výuky či se stát “školitelem” (ostatně vždycky se nejvíce naučí ten, kdo problém vysvětlí druhému), kontaktujte nejprve Mgr. Štikovcovou. Obdržíte registrační klíč, který budete potřebovat. Potom pokračujte na registrační stránku. S registrací postupujte podle pokynů, jako registrační mailovou adresu užijte  oficiální školní adresu dítěte ve tvaru jméno.příjmení@zssuchdolkh.cz. Systému to umožní přiřadit žáky pod naši školu. Po potvrzení registrace v mailu můžete vyplnit profil a pomocí vyhledávacího formuláře nabídnout či poptat řešení konkrétního vzdělávacího problému.

Přejeme hodně štěstí při vzdělávání a hledání nových přátelství 🙂