Masopust

V rámci předmětů umění a kultura, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a hudební výchovy jsme dlouhodobě pracovali s tématem Masopust. Vyvrcholení společné práce a za pomoci rodičů jsme uspořádali 16.2. na Masopustní úterý malý průvod masek.