A zas ta distančka…

Sotva jsme si zvykli na systematickou školní práci, znovu jsme museli přerušit prezenční školní výuku.
Od 13. 10. 2020 do 30.11.2020 jsme přešli na distanční výuku.
Protože jsme s tím počítali, že to může nastat, připravovali jsme se svědomitě v hodinách informatiky na to, abychom dokázali pracovat přes teamsy.