Projekt “Život chleba”

Celý projekt do kterého jsem se zapojili je rozdělen do 4 etap: příprava, workshopy, společná oslava dožínek, která je zároveň indikátorem pro daný projekt, a vyhodnocení.

Obilí a jeho cyklus

V úvodu si připravíme prostor pro vysetí obilných zrn –  nejlépe pšenice a žita, ze kterých se tradičně peče chleba. Při přípravě a vysetí se děti seznámí s dvěma tematickými celky – obilovinami a hlínou – napříč všemi smysly (mimo jiné s využitím Montessori aktivit, Hejného matematiky, kritického myšlení). V rámci tématu obilovin se děti a žáci naučí rozeznávat jednotlivé druhy obilí od jiných plodin.  V tématu hlína budou zjišťovat, co je hlína, odkud se bere, co je pro ni důležité a co jí naopak škodí. Částečně se téma dotkne i půdních živočichů.

Semena se budou sít v průběhu října a děti následně budou sledovat jejich klíčení a další růst. Následně si děti zkusí i obilí vymlátit, vyčistit od plev a na mlýnku umlít mouku.

 

Chleba v tradicích, zvycích a symbolice

Součástí tohoto projektového dne bude příprava a vlastní pečení kváskového chleba. Děti si připraví kvásek, budou o něj pečovat, následně zadělají těsto, nechají vykynout, vyválí bochníčky a upečou si vlastní chléb, resp. chlebové placky.

 

Navštívíme Ekocentrum ve Vlašimi, kde se seznámíme s postupem pečení chleba a prací pekařů.

Všechny dílny budou maximálně využívat vzájemnou spolupráci dětí, konstruktivismus a prožitkové učení.