Příprava na přijímací zkoušky

Matematický kroužek je určen žákům 9. ročníku. Jeho náplní bude nácvik řešení matematických testů jednotné přijímací zkoušky.

Kroužek začne fungovat od úterý 6. října – vždy šestou vyučovací hodinu.