Pátá třída se představuje

Po dlouhém čase – 6 měsících jsme se opět vrátili do školy. Všem žákům 5. třídy přeji, abychom dobře zahájili nový školní rok 2020-21 a výuku mohli provozovat po celý školní rok ve třídě. Tak a rychle do práce… Úspěšný školní rok vám všem přeje třídní učitelka Ivana Drobková