Informace

Turistický kroužek funguje na naší škole od roku 2006. Sdružují se v něm děti z druhého stupně, které mají zájem o poznávání přírodních i kulturních zajímavostí v okolí svého bydliště. Ve školním roce organizujeme asi 10 schůzek, chodíme pěšky, jezdíme na kole, poznáváme nejbližší města a jejich památky. Využíváme akcí, které se nabízejí v našem okolí. V zimním období pravidelně navštívíme Vodní svět a ledovou plochu v Kolíně. Na konci školního roku tradičně pořádáme pro své spolužáky, rodiče a ostatní nadšence pochod “Okolím Suchdola”.

Letošní školní rok se přihlásilo 14 dětí a Lukáš Vele je náš nový kroužkový profesionální fotograf. O kvalitě jeho práce se můžete přesvědčit ve fotogalerii.