Zaměstnanci školy

 

Zaměstnanci školy
ředitelka školy Mgr. Renata Novotná
zástupkyně ředitelky RNDr. Ivana Novotná
 
sekretářka Ing.Blanka Pudilová

pedagogové
 
1.tř. Mgr. Eva Vyhnánková
2..tř. Mgr. Irena Potočková
3.-4.tř. Mgr. Hana Kopečková
5.tř. Mgr. Ivana Drobková
6.tř. Bc. Ivana Pařezová
7.tř. Mgr. Jana Chlubnová
8.tř. Mgr. Květoslava Štikovcová
9.tř. Mgr. Daniela Skopalová
  Ing. Jenny Brdičková
vychovatelka Bc. Markéta Kapitánová
  Kristýna Kocourková
školní asistent Zuzana Piskačová
nepedagogové Pavel Salák
  Michaela Lovětínská
  Jana Levá
  Renata Henžlíková
  Erika Hebrová
vedoucí učitelka MŠ Dana Kratochvílová
učitelka MŠ Aneta Melvaldová
nepedagog MŠ Natálija Kocourková