Zaměstnanci školy

 

   Zaměstnanci školy
   ředitelka školy Mgr. Renata Novotná
   zástupkyně ředitelky RNDr. Ivana Novotná
 
   sekretářka Ing.Blanka Pudilová

   pedagogové
 
   1.tř. Mgr. Eva Vyhnánková
   2..tř. Mgr. Irena Potočková
   3.-4.tř. Mgr. Hana Kopečková
   5.tř. Mgr. Ivana Drobková
   6.tř. Bc. Ivana Pařezová
   7.tř. Mgr. Jana Chlubnová
   8.tř. Mgr. Květoslava Štikovcová
   9.tř. Mgr. Daniela Skopalová
  Ing. Jenny Brdičková
   vychovatelka ŠD Bc. Markéta Kapitánová
   vychovatelka ŠD Kristýna Kocourková
   asistent pedagoga Zuzana Piskačová
   nepedagogové Pavel Salák
  Michaela Lovětínská
  Jana Levá
  Renata Henžlíková

Jindřiška Vaňkovská
 
  Erika Hebrová
 
   vedoucí učitelka MŠ Dana Kratochvílová
   učitelka MŠ Aneta Melvaldová
   nepedagog MŠ Natálija Kocourková