Volba povolání

21.12.2017 13:18

Termíny přijímacích řízení 2018

Termíny jednotné zkoušky 1. termín: čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. 2. termín: pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, úterý 17. dubna...
21.12.2017 13:15

Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání je zahájeno ve škole jeho vyhlášením. U oborů s talentovou zkouškou se 1. kolo vyhlašuje do 31. října 2017 podle § 62 odst. 2 školského zákona, u oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2018 podle § 60 odst. 1 školského zákona. Pokud dojde k...
29.12.2015 09:00

Přijímací řízení na G, SŠ, SOŠ, SOU a OU ve školním roce 2015-2016

  I.  Obecné informace           Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku? Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto...
19.01.2012 11:15

Důležité termíny

  Důležité termíny:       Ø odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou - do 11. listopadu 2016výchovnému poradci Ø odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou - do 28. listopadu 2016 zákonným zástupcem na příslušnou školu       Ø...
19.01.2012 11:14

Volba povolání - kariérové poradenství

    Ø Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Kutné Hoře   http://portal.mpsv.cz/sz/local/kh_info   -          široká síť informací o všech povoláních, školách, studijních a učebních...
19.01.2012 11:12

Přihlášky na G, SOŠ, SOU a OU

  Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k novému způsobu přijímacího řízení     Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení? Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Toto platí jak pro přijímací řízení na střední školy tak na...
19.01.2012 11:10

Přijímací řízení

    Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016   Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci...