Zlatý list

02.05.2017 06:51

Naše škola se zúčastnila přírodovědné soutěže Zlatý list pořádané Českým svazem ochránců přírody. Soutěž probíhala v zásmucké oboře, kde bylo několik soutěžních stanovišť, která nejprve děti musely najít podle plánku. Soutěžilo se ve dvou tříčlenných družstvech, jedno družstvo tvořili žáci Honza Mikyna(8.třída), Jindra Mareš(6.třída) a Tomáš Gallistl(9. třída), ve druhém soutěžili  Jirka Hampl(9. třída), Matěj Králík(8. třída) a Míša Král(8. třída). Jejich body se nakonec sečetly dohromady. V oboře se soutěžilo v těchto oblastech: botanika, zoologie, geologie, ekosystém rybníka, myslivost, odpady a práce pro přírodu. Získali jsme krásné druhé místo, všem soutěžícím děkujeme nejenom za prokázané znalosti, ale i za výdrž v deštivém a chladném počasí!