Zdravé zuby

27.06.2013 10:29

V průběhu tohoto roku se děti účastnily programu ZDRAVÉ ZUBY. Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. To vše se děje prostřednictvím her, soutěží, aktivit a nenásilného vzdělávání. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu lékařiProgram je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a jeho odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. draví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.