Zápis do 1. třídy

14.03.2017 07:51

Srdečně zveme rodiče a budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy, který se koná 3. a 10. dubna 2017 v době od 13.00 do 17 hodin.

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz a rodný list dítěte.


Do 1. ročníku základní školy budou zapsány děti, které do 31. 08. 2017 dovrší šestého roku věku, a dále děti, kterým byl ve školním roce 2016/2017 povolen odklad začátku povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017, se rovněž dostaví k zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Rodiče mohou zažádat o odklad povinné školní docházky, k odkladu se dokládá vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny) a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa (obě vyjádření jsou nutná).

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si prosím vyšetření zajistěte včas.

zápis 2017.doc