Volba povolání - kariérové poradenství

19.01.2012 11:14

 

 

Ø Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Kutné Hoře

 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/kh_info

 

-          široká síť informací o všech povoláních, školách, studijních a učebních oborech

-          informační letáky, brožury v tištěné podobě, prezentace na DVD, videokazetách

-          možnost otestovat si své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů

-          odborné konzultace s pracovnicemi IPS

-          vhodná profesní orientace po absolvování ZŠ

-          uplatnění na trhu práce

 

Žáci po získání rad a informací – v tištěné podobě, elektronicky aj. se mohou daleko snadněji orientovat v nabídce studijních a učebních oborů, přemýšlet o pozdějším uplatnění na trhu práce po absolvování studia.

 

 

Ø Veletrh studijních a učebních oborů v Kutné Hoře

 

-          žáci se seznamují se školami, které nabízejí různé studijní a učební obory, a to prostřednictvím přímých konzultací s výchovnými poradci, řediteli nebo zástupci škol v kutnohorském regionu a okolních okresech

-          možnost přímo se informovat o podmínkách přijímacího řízení, vybavení školy, studijních předmětech, dalších aktivitách školy - sportovní, kulturní apod.

 

 

 

Ø Spolupráce s výchovnými poradci SŠ, SOŠ, SOU a OU na Kutnohorsku a v okolních regionech

 

-   možnost návštěv náborových pracovníků ve škole – účast v hodinách 9. ročníků –     prezentace škol, zodpovídání dotazů, účast na třídních schůzkách – konzultace s rodiči

-   řešení aktuálních problémů při přijímacím řízení - v prvním, popř. druhém kole

-   možnosti studia, požadavky, náročnost studia, úspěšnost přijetí žáků ke studiu a následné uplatnění v praxi

 

Vyhledávání